logo SDH a obce Únanov


SDH Únanov

Sbor dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) je občanským sdružením působícím na úseku požární ochrany. Vzniká ze svobodné vůle svých členů rozhodnutých se sdružit za určitým účelem podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
Více informací
 
 


JSDHO Únanov

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“) je zřízena a spravována obcí v samostatné působnosti. Zřídit a spravovat JSDHO je povinnost obce daná zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.
Více informací
 

"Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu."